Privacy Statement

Privacy Statement

JC Schoonmaak Services B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit statement. JC Schoonmaak Services spant zich naar alle redelijkheid in deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy statement. JC Schoonmaak Services werkt conform de geldende Privacywetgeving (AVG/GDPR).

JC Schoonmaak Services is een allround schoonmaakdienstverlener, werkzaam voor particulieren en organisaties (B2B). Als werkgever verwerken wij persoonsgegevens. In het geval van onze particuliere en zakelijke opdrachtgevers zullen wij alleen de persoonsgegevens vragen en verwerken welke nodig zijn om onze diensten voor u uit te kunnen voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JC Schoonmaak Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens partner (i.v.m. pensioen, telefoonnummer bij nood)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JC Schoonmaak Services verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor (mogelijke) indiensttreding bij JC Schoonmaak Services (en hierbij te voldoen aan wet- en regelgeving)
 • Voor het inzetten van uitzendkrachten en onderaannemers (o.a. verplichtingen WKA)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • JC Schoonmaak Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JC Schoonmaak Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Sollicitatiegegevens, maximaal 1 jaar na sollicitatie.
 • Personeelsgegevens, maximaal 5 jaar na uitdiensttreding, dit is de wettelijke bewaartermijn.
 • Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • E-mailadressen verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

JC Schoonmaak Services verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JC Schoonmaak Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JC Schoonmaak Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jcss.nl.

Nadat we uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JC Schoonmaak Services neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo controleren wij elk half jaar steekproefsgewijs of we onze eigen richtlijnen nakomen en is het gegevensbeschermingsbeleid en het verwerkingsregister in te zien door alle betrokken functionarissen.

Websitegebruik

Wij maken gebruik van Google Analytics om de inrichting en inhoud van onze website en Adwords-advertenties te kunnen optimaliseren. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wijzigingen

JC Schoonmaak Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

JCSS B.V.

Postadres (geen bezoekadres)

Walstro 36

5432 DR Cuijk

Telefoonnummer:          +31 (0)6 – 40 84 79 60

Email:                                   info@jcss.nl

Laatste update van deze verklaring: 22 mei 2018